Inventarierea occidentală a motivației

Semiotica lui Greimas ca inventariere occidentală a motivației ne poate lămuri și mai bine de diferențele Orient-Occident, așa cum începusem să le discut în Ikigai.

Sfântul este etic (nu face nici un compromis cu dorințele sale, nu cedează la nici o poftă) și moral (este atent la binele celorlalți).

Canalia este imorală (violează normele morale) și lipsită de etică (nu urmărește împlinirea dorințelor, ci plăcerea și profitul, așa că nu are principii ferme).

Eroul este imoral, dar etic (poate suspenda normele curente ale moralei în numele unor nevoi etice superioare și a necesității istorice).

Egoistul este opusul eroului, ascultă de o morală fără etică, în care este capabil să-i chinuie pe alții pentru binele lor, dar și pentru plăcerea sa.

Author: VladTPopescu

Leave a Reply